Букови Дъски и Буков Паркет | Арсов90® ЕООД

Производител на букови дъски, чамови дъски, буков паркет

Мобилен хоризонтален банциг

Производство на хоризонтални и вертикални банцизи

ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Машината (мобилен хоризонтален банциг – MHS -650 ) е предназначен за рязане ( бичене ) на загатовки ( дъски, греди, траверси ) от дървени трупи от бук, ясен, дъб, чам и др. Мобилният хоризонтален банциг се монтира в производствени помещения или покрити
навеси.


УСТРОЙСТВО
Мобилният хоризинтален банциг се състои от следните основни възли:
Режеща глава – система от елементи осигуряващи задвижването на режещата лента, придвижването във вертикално и хоризонтално направление при биченето на трупите,  водещо  колело– специален лагерен възел върху който е монтирано водещото колело, предаващо двежението на лентата от ремъчната предавка, задвижвано от ел. двигател 15 (18) KWопъвателно  устройство, хидравличен механизъм за вертикално движение на главата, мотор редуктор с верижна предавка за хоризонтално движение на режещата глава, пулт за управление на режещата глава, лентоводачи.
Основна ( фундаментна рама ) – заваръчна конструкция от профили, тръби и ламарини върху които са монтирани – направляващата релса за хоризонтално   движение   на   режещата   глава, ограничително устройство, механизмите за притискане и въртене на трупите, хидравлична система с пулт за управление.
Опъвателно    устройство– специален механизъм, движещ се по направляващи паралели посредством винтова предавка – осигуряващ необходимото опъване на режещата лента. Върху специален лагерен възел е монтирано опъвателно колело с диаметър 650 мм.
Хидравличен   механизъм за   вертикално движение на режещата глава – хидравлична система – хидроцилиндър, верига с верижно колело, посредством пулт за управление осигурява вертикално движение.
Мотор редуктор – посредством верига и верижно колело, предава хоризонталното движение на режещата глава. Командването на ел. двигателя се осъществява чрез честотен преобразовател за постигане на желаната скорост.
Пулт за управление – командно табло със съответните бутони за управление на механизмите от режещата глава.
Лентоводачи – подвижен и неподвижен. Лентоводачите осигуряват правилното водене на лентата посредством водещите ролки.
Подвижният лентоводач получава реверсивно движение посредством лентата в зависимост от диаметъра на обработвания дървен труп.
Направляващата релса – служи за правилно водене в хоризонтално направление на режещата глава.
Ограничително устройство – система от лостови механизми, щанги и ограничителни рамена, задействие с   хидроцилиндър.   Осигурява   стабилност   при притискането на дървените трупи за обработка. Системата позволява свободно преминаване на режещата    глава    над    ограничителите    при хоризонталното и движение.
Притискащо устройство – система от механизми, лостове, рамена и два хидроцилиндри, осигуряващи стабилно притискане и фиксиране на обработвания труп. Чрез единият хидроцилиндър се осигурява притискането, а чрез вертикалния хидроцилиндър посредством клин застопоряването на трупа.
Въртящо устройство – система от рамена, зъбни гребени и пружини чрез които се осъществява въртенето на обработвания труп на желан от вас ъгъл -посредством хидроцилиндър.
Хидравлична система – комплект от хидравлична станция, маркучи, хидравлични цилиндри, хидравлични елементи и ръчен разпределител с лостова система, посредством които се осигуряват движенията.
Електроуправлението на машината се осъществява чрез пулт на управление и комплексно комутационно устройство / ККУ /.
ККУ е предназначено да захранва с ел. ток различен брой консуматори. Да управлява ръчно, дистанционно или автоматично машина или технологичен пронес съгласно приложената към него документация
Комплексното комуникативно устройство / ККУ / е предназначено за работа при следните климатични условия:
а) температура на околния въздух -10Сдо+40С
б) относителна влажност на въздуха до 80% при 20С и не по-висока от 50% при 40С
в) отсъствие на агресивни газове и метално прахо-отделяне в обкръжаващия въздух
г) надморска височина не по-висока от 2000м.
МОНТАЖ  И ПОДДРЪЖКА НА МОБИЛЕН ХОРИЗОНТАЛЕН БАНЦИГ MHS – 650
При закупуване на машината, купувача получава ръководство за:
необходимите изисквания за транспорт и монтаж, първоначално пускане в експлоатация, поддръжка, правила за безопасна работа с машината.
При съставяне на ръководството е взето под внимание опитът на фирмата производител и нейните специалисти.
ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА

bancig-haracteristics

Гаранция на МОБИЛЕН ХОРИЗОНТАЛЕН БАНЦИГ MHS – 650
При покупка на МОБИЛЕН ХОРИЗОНТАЛЕН БАНЦИГ MHS – 650 се издава фактура и гаранционна карта с 18 месеца гаранционен срок след доставката но не повече от 12 месеца след пускане в експлоатация.
ПРОИЗВОДИТЕЛ
България
гр.Монтана
Арсов 90 ЕООД

За повече информация, моля да се свържете с нас.

СЕРТИФИКАТИ ЗА КАЧЕСТВО:

tuv1tuv2tuv3tuv4

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 2.8/7 (6 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: +3 (from 7 votes)

Categories